Teamudvikling

Rigtige succesfulde organisationer forstår, at succes handler meget mere om teamet end om individuel succes. Et team er mere end blot en gruppe af ansatte, som sidder sammen, og løser hver deres opgaver individuelt. I et rigtigt team er medlemmerne afhængige af hinanden, og er nødt til at stole på hinanden, for at få løst deres udfordringer.

Meget litteratur om emnet peger på, at følgende kriterier skal være på plads, for at man har et højt performende team:

1. Tydeligt definerede roller og ansvar for teamets medlemmer, så alles styrker udnyttes optimalt og alle er klar over, hvad der forventes af dem

2. Klare mål for teamet, så det er klart for alle, hvor teamet skal hen, og hvilke resultater de skal nå

3. Veldefinerede beslutningsprocesser i og omkring teamet, så der hurtigt er konsensus om de beslutninger, der er tages, og kræfterne hermed lægges på at udføre dem snarere end at diskutere dem

4. Ærlig og konstant konstruktiv feedback inden for teamet, så konflikter løses og alle får muligheden for at udvikle sig

6. En team kultur, hvor det er ok at udfordre status quo, hvilket sikrer innovationen og nytænkningen

7. Evne til at tiltrække nyt talent til teamet, så nye tanker og ideer jævnligt tilføjes teamet

8. Belønning af teamresultater, så man belønner den team adfærd, man ønsker fremfor individuel performance

9. Et godt lærings- og udviklings miljø i teamet, så alle føler sig udfordret og udvikles, og teamet tilstadighed forbedrer sig og lærer af sine erfaringer

10. Focus på teamets mission fra teamets medlemmer, hvorved fokus på individuel arbejdsbelastning mindskes, fordi man hjælper hinanden i forhold til missionen

Formålet med teamudvikling er selvfølgelig uanset om det drejer sig om ledergrupper eller medarbejder teams at styrke samarbejdet, at skabe fælles fodslag og et større engagement i teamet samt tilvejebringe en større viden om teamets styrker og udfordringer.

Vi anvender forskellige værktøjer til at afdække teamets styrker og udfordringer, og via samarbejdspartnere kan vi arrangere forskellige typer aktiviteter, der både kan bruges til at illustrere, hvordan teamet samarbejder og til at øve ny samarbejdsadfærd.

Hvor en enkeltstående teambuildingsevent sigter mod at give teamet en god oplevelse her og nu, som de måske/måske ikke kan lære noget af på sigt, foregår teamudvikling over en periode, så det lærte forankres i dagligdagen, og den nye adfærd afprøves og evalueres.

Kontakt os hvis du ønsker et forslag til, hvordan vi kan hjælpe jer med teamudvikling.