Lederudvikling

Det er kritisk for alle typer organisationer, at lederne er klædt på bedst muligt til at støtte op om den overordnede strategi og fastholde og udvikle organisationens kritiske talenter. Forskning viser, at den mest effektive lederudvikling i virkeligheden består af en 3-trins model, som vi kalder "Head" – "Heart" og "Hand":

 • Kompetenceudvikling, hvor lederne lærer nye kompetencer eller ny adfærd, og hvor deres opgaver og ansvar ”oversættes” til konkrete kompetencer (Head).
 • Mentorprogrammer eller kollega coaching, hvor lederne får udvidet deres perspektiv i forhold til deres eget job og har mulighed for at diskutere deres udfordringer med andre ledere - interne eller ekstern. Denne refleksionsproces vil hjælpe til med, at de følelsesmæssigt tager ejerskab for nye kompetencer. dvs. det bliver tilstrækkeligt vigtigt for dem at ændre adfærd (Heart).
 • Erfaringsbaseret lederudvikling, hvor lederne arbejder med konkrete arbejdsmæssige problemstillinger og i trygge omgivelser øver sig i at omsætte deres nye kompetencer til ny adfærd (Hand).

Denne 3-trins model sikrer, at lederudviklingen går fra ”at vide” over ”at tage ejerskab” til ”at kunne udføre i praksis”, som er en forudsætning for fuld integration og dermed høj ROI i forhold til investeringen i lederudvikling. 

Nye kompetencer, som kun tilegnes intellektuelt producerer viden, men med mindre deltagerne får mulighed for at øve, de nye kompetencer, vil de ikke forstå i praksis, hvad det er, de har lært, og med mindre deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvorfor det, de har lært, er vigtigt for dem, så de kan tage ejerskab for det, så vil de ikke for alvor på længere sigt omsætte det tillærte til ny adfærd.

Ud fra jeres behov skræddersyr vi udviklingsforløb, der f.eks. fokuserer på:

 • Fra strategi til performance
 • Værdibaseret ledelse
 • Kommunikation og dialog
 • Feedback og vanskelige samtaler
 • Ledelse og motivation af high performance teams
 • Medarbejderudvikling
 • Forandringsledelse
 • og mange andre områder.

Ledelsescoaching

Ledere og chefer stilles dagligt over for mange forskellige problemer og dilemmaer.  Et coachingforløb kan være en effektiv måde at udvikle den enkelte leder på, idet udviklingen fokuserer på de daglige konkrete udfordringer lederen har. Via et coachingforløb får lederen mulighed for at blive en  mere effektiv ledere, forbedre sin evne til at prioritere, beslutte og delegere og fokusere teams indsats på de rigtige fokusområder.

Individuel coaching er et meget effektivt alternativ til lederudvikling i grupper, idet forløbet i sagens natur helt individuelt tilpasses den enkelte leders situation, styrker og udviklingsområder. Et coachingforløb kan f.eks. ske med udgangspunkt i en 360-graders analyse.

I et coaching forløb kigger vi f.eks. på lederens evne til at analysere problemer og dilemmaer og træffe effektive beslutninger, lederens evne til at håndtere konflikter på arbejdspladsen og kommunikere effektivt og motiverende, lederens strategiske plan for sine områder, lederens relationer til kolleger, chefer og medarbejdere, lederens karrieremæssige overvejelser samt lederens evne til at balancere et udfordrende arbejdsliv med et rigt liv uden for arbejdspladsen. Et coachingforløb varer typisk 6-8 måneder med regelmæssige møder mellem coach og leder.

360-graders analyse

En 360-graders analyse, hvor lederen får feedback fra chef, kolleger, medarbejdere og måske kunder er et godt udgangspunkt for enhver lederudvikling. I 360-graders analysen dokumenteres det, hvordan omgivelserne opfatter lederen, og forskellen mellem egen opfattelse og lederens gode intentioner, og hvordan andre opfatter lederens adfærd bliver meget tydelig. Med udgangspunkt i en række ledelsesmæssige kompetencer, der oversættes til konkret adfærd, kan der arbejdes med at opstille en udviklingsplan for den enkelte leder i forhold til, hvad der er vedkommendes konkrete arbejdsmæssige udfordringer.

‚ÄčKontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer med jeres lederudvikling.