Talent Management

Har I som organisation en effektiv talentudviklingsproces, og har I et talentudviklingsprogram, der fastholder og udvikler jeres talenter?  I mange organisationer tror man fejlagtigt, at talentudvikling er noget, HR skal tage sig af, og i andre organisationer fokuserer talentudviklingen udelukkende på de talenter, der vil gå ledervejen, hvorved de talenter, der ønsker at udvike sig i f.eks. specialistretningen eller projektlederretningen ignoreres.

En effektiv talentudviklingsproces, der ejes af ”forretningen”, gør det synligt, hvorfor talentudvikling er vigtig for organisationens resultater, og den tager udgangspunkt i organisations behov for strategiske kompetencer på både kort og langt sigt. Vi hjælper jer med at etablere en effektiv proces, der aktivt involverer lederne på tværs af organisationen og som er med til at fastholde og udvikle den talentmasse, der er kritisk for jeres succes.

En effektiv proces sikrer, at ledere på tværs af organisationen vurderer talent ens på baggrund af en kombination af fremadrettet potentiale og faktisk dokumenteret performance. Dette vil sikre en mere   objektiv analyse af organisationens strategiske talent. 

Sammen med jer etablerer vi endvidere et talentudviklingsprogram, der sikrer at de enkelte talenter reelt tilbydes attraktive og effektive udviklingsmuligheder med udgangspunkt i både den enkeltes potentiale og organisationens behov.

Talent Assessment Center

Det vigtigste grundlag for udvikling er feedback – noget rigtigt mange ledere og organisationer ikke er særligt gode til at give. Vi har udviklet et Talent Assessment Center, hvor organisationens talenter i løbet af to dage evalueres af en række interne såvel som eksterne assessorer. På baggrund af den konkrete observerede adfærd i forhold til en række definerede kompetencer får deltagerne detaljeret og udviklingsorienteret feedback i forhold til deres vækst potentiale. Alle deltagere får afslutningsvis en assessmentrapport, der opsummerer styrker og udviklingsområder samt forslag til udviklingsaktiviteter. 

Talent Assessment Centret kører både som et åbent center, hvor jeres talenter evalueres i forhold til talenter fra andre organisationer, og vi tilbyder det også som et lukket program udelukkende for jeres organisation.

Mentorprgrammer for nøgletalenter

Et mentorprogram med både eksterne og interne mentorer er en god måde at udvikle potentialet på hos organisationens talenter. En mentorrelation kan spille en vigtig rolle i forhold til det enkelte talents karriereudvikling, og dette er en effektiv måde at linke udvikling direkte til de arbejdsmæssige udfordringer, som man måske samtidig giver talenterne i forbindelse med organisationens talentudviklingsprogram.

Vi tilbyder at implementere et struktureret formelt mentorprogram som led i organisationens talentudvikling.

Vil du høre mere om talentudvikling eller vil du tale om, hvordan vi konkret kan hjælpe din organisation, så kontakt os for et møde.