Udvikling af kultur og værdier

Spørgsmålet enhver organisation bør stille sig selv er, om man er bevidst om, hvilken kultur, man har i organisationen og, om den nuværende kultur rent faktisk støtter organisationen i at nå de strategiske mål - og realisere visionen.

De fleste organisationskulturer indeholder både positive og negative elementer. Samtidig kan kulturen variere i de forskellige dele af organisationen - et symptom på, at der måske ikke arbejdes mod fælles mål. Mange organisationer med høj medarbejderomsætning eller -tilgang har væsentlig en opgave i at få nye ledere og medarbejdere til at føle ejerskab for de fælles værdier.

Hvis man vil påvirke og udvikle kulturen i en organisation, skal man aktivt tage stilling til de grundlæggende værdier, som kulturen baserer sig på og holde dem op mod den vision, der beskriver, hvor organisationen skal hen.

Arbejdet med at fastlægge og beskrive organisationens værdier tager altid udgangspunkt i missionen, visionen og strategien. Værdierne danner grundlag for udviklingen af virksomhedens kultur for der igennem at sikre opnåelse af de strategiske mål. Værdierne giver medarbejderne holdninger og adfærd, der adskiller virksomheden fra konkurrerende organisationer.

Gennem en struktureret proces beskrives de værdier, som man ønsker skal være grundlaget for kulturen, og der lægges en detaljeret plan for, hvordan kulturen og værdierne skal implementeres.

Enhver organisationskultur er summen af ledere og medarbejdernes værdier og adfærd samt  den måde, man arbejder på.  I forbindelse med en værdiproces beskrives denne adfærd derfor også, så det er klart for alle, hvad der forventes af dem.

En værdiproces er en kombination af uddannelse, procesarbejde og coaching. Processen skræddersyes altid til den enkelte organisation og efterfølges af en detaljeret implementeringsproces, der skal sikre, at det aftalte også realiseres i praksis. I implementeringen tydeliggøres det blandt andet, hvordan værdierne integreres i de forskellige HR processer, f.eks. via performanceevaluering og medarbejderudvikling.

Kontakt os for en uformel snak om organisationens værdier og kultur.