Forretningsstrategi

Strategi handler om, hvor og hvordan virksomheden eller organisationen vil placere sig fremover og dermed, hvordan man via konkrete initiativer og handlinger vil skabe værdi for sine interessenter. Ofte formulerer ledelsen en overordnet strategi, som udmønter sig i fine planer – men får ikke for alvor involveret dem, der i sidste ende skal virkeliggøre strategien. Det betyder, at strategien ikke implementeres på det operationelle plan. Ledere og medarbejde fortsætter med andre ord med at gøre det, de altid har gjort. Kunsten er at gå på fra det strategiske niveau og få det oversat til operationelle mål og planer, som medarbejderne tager ejerskab for.

Vi hjælper med at facilitere strategiprocessen – fra den overordnede vision til operationelle handlingsplaner på team- og medarbejderniveau. Som en del af dette indgår naturligvis også opfølgningen på implementeringen af strategien samt realiseringen af de strategiske mål.

Vi tilbyder:

  • design af og facilitering af strategiprocessen med særligt hensyn til jeres specielle behov
  • sparring og review af eksisterende strategi og handlingsplaner
  • planlægning og gennemførsel af implementeringen af strategien
  • målopfølgning samt forandringsledelse i forbindelse med implementering af strategien.

Der kan også være tale om en mere ”midlertidig” type organisation, som f.eks. en Tænketank eller en eller anden form for interesseorganisation, der skal have et udarbejdet en strategi. Kontakt os for en nærmere snak om, hvordan vi kan skræddersy en proces, der passer til netop jeres behov.