Sådan arbejder vi

Alle opgaver skræddersyes efter kundens behov. Vi aftaler på forhånd opgavens eller projektets formål, indhold og omfang i detaljer, så vi er enige om succeskriterierne, inden vi går i gang. Målet er, at det skal have en mere langsigtet effekt udover selve opgaveløsningen. Vi trækker på et bredt netværk af både danske og internationale samarbejdspartnere alt efter opgavens omfang og hvilke kompetencer, der er behov for.

Det er vores erfaring, at en forudsætning for succes er, at kundens ledelse aktivt bakker op om projektet, og det er ligeledes vigtigt, at ledere og/eller medarbejdere aktivt involveres allerede i planlægningsfasen og dermed tager ejerskab tidligt i processen.

Rigtigt mange projekter fejler, fordi organisationens eller ledelsens interesse slipper op inden implementereringen. Derfor indeholder vores projektforslag altid en implementeringsfase, så det ikke bare er op til kunden, hvordan tingene følges til dørs og for alvor trykprøves. Det er her, kunden for alvor oplever værdi af investeringen.

Baggrund og kompetencer

Bente Holm Skov, som er stifter af SkovConsult, har mere end 15 års praktisk erfaring med ledelse herunder ledelse af forskellige typer HR funktioner fra blandt andet Ericsson og CSC. Hun har efteruddannelser inden for organisationspsykologi, som proceskonsulent samt er eksamineret psykoterapeut fra Akademiet for Psykoterapi. Bente har derudover stor erfaring med projektledelse og ledelse af forandrings- og transitionsprojekter - herunder overtagelse af medarbejdere eller opstart af nye virksomheder eller organisationer.

SkovConsults kernekompetencer er:

  • Ledelse og lederudvikling
  • HR ledelse og transformation
  • Executive coaching
  • Ledelse af forandringer samt transitionsprojekter
  • Talentassessment og udvikling
  • Kultur, intern kommunikation og værdier
  • HR processer som performance evaluering, talent udvikling, karriereveje
  • Træning og uddannelse - herunder implementering af Corporate Universities eller virtuel læring
  • Udvikling af teams
  • Workforce management

En række danske og internationale samarbejdspartnere sørger for en række supplerende kernekompetencer og værktøjer.

Vores måde at arbejde på præges selvfølgelig af vores værdier:

• Sund fornuft
• Innovation
• Respekt
• Værdi for kunden

Kontakt os hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres organisation, eller hvis du vil vide mere om vores samarbejdspartnere.