HR strategi

For at HR funktionen kan understøtte organisationen bedst muligt, skal HR have en visionær HR strategi, der oversætter de forretningsmæssige mål til strategiske HR indsatser. HR strategien beskriver, hvordan HR funktionens serviceydelser skal skabe værdi for organisationen og støtte den i løsningen af de strategiske udfordringer. Det er derfor vigtigt løbende at identificere og optimere de HR ydelser, der tilføjer værdi for organisationen. Det er i kraft af dette arbejde, at HR funktionen for alvor bliver en strategisk partner for ledelsen.

I en travl HR funktion kan det være svært til at finde det nødvendige overskud eller tiden til at tænke langsigtet. Operationelle taktiske opgaver får ofte øverste prioritet. Vi hjælper jer med at få formuleret en HR strategi med fokus på de rigtige initiativer, så det er klart og tydeligt for både HR, HRs kunder og organisationens ledelse, hvordan I bidrager til organisationens udvikling.

HR transformation

Der kan også være et behov for at transformere HR funktionen, sammenlægge teams, arbejde mere globalt eller blot arbejde mere effektivt i forhold til organisationens behov.

På grund af de mange krav forsøger HR undertiden at gøre alt for alle og være alt for alle. Det betyder, at HR medarbejderne mister fornemmelsen af et klart strategisk fokus, og at prioriteterne bliver uklare. Vi støtter jer med at genvinde rollen som strategisk partner med  klare prioriteter, der støtter virksomheden i forhold til dens strategiske udfordringer.

HR interim ledelse og HR projekter

I den lille eller mellemstore virksomhed er der formentligt ikke HR ressourcer til at gøre alt det, der er vigtigt. Vi tilbyder derfor også at gå ind og lede HR funktionen eller drive specifikke HR projekter - på kortere eller længere sigt - eller indtil I har rekrutteret den nødvendige ekspertise. Det kan f.eks. dreje sig om:

  • Opstart af HR funktioner eller ledelse af HR funktionen i kortere eller længere perioder indtil en permanent HR chef kan ansættes
  • Projektledelse af HR projekter eller ledelse af projekter for organisationen, som HR normalt ville have ansvaret for
  • Udvikling af og implementering af HR processer eller HR politikker
  • Udvikling og implementering af forskellige organisationsudviklingstiltag som f.eks. performance management, etablering af en proces for kompetenceopbygning, etablering af et Corporate University, klimamålinger eller lignende
  • Indføring og gennemførsel af forskellige HR koncepter som medarbejderudviklingssamtaler tilpasset organisations behov, talent- eller mentor programmer eller lignende
  • Effektivisering af forskellige HR processer, som f.eks. rekrutteringsprocessen, talent programmer osv.
  • Udvikling af ledere og medarbejdere

Står I og mangler en strategisk HR ressource, eller har I behov for midlertidigt at styrke HR funktionen, så kontakt os for en nærmere snak om jeres behov.